CÔNG TY TNHH GIA NGUYỄN IDC
Địa Chỉ: 137 Cộng Hòa. Phường, 12. Quận Tân Bình, Tp.HCM
Điện Thoại: (08)39162312 – Hotline: ​0919 57 38 39​
Email: gianguyenidc@gmail.com ||
  Website: https://gianguyendecor.net/